PL | EN

Baza Konsultantów PAK

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe wypełnienie pól formularza.

 
 

Wykształcenie

Studia wyższe


Data uzyskania tytułu zawodowego

Studia podyplomowe

Studia doktoranckie

Kariera naukowa

Data uzyskania stopnia/tytułu naukowego

Języki

Dodaj język

Dodaj inny język

Doświadczenie zawodowe

Miejsce zatrudnienia

  Doświadczenie

Doświadczenie w realizacji:

Doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, finansowanych ze środków:

Doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi/przemysłem:

Własność intelektualna:

Posiadane certyfikaty/dokumenty/dyplomy i inne:

 
Oświadczam, iż akceptuję powyższe warunki i zasady
  • Wszelkie informacje podane w niniejszym wniosku i w jakichkolwiek załączonych dokumentach będą przechowywane w bazie danych przez Polską Agencję Kosmiczną oraz przetwarzane na jej potrzeby.
  • Polska Agencja Kosmiczna zbiera i przetwarza dane osobowe konsultantów w bazie danych o nazwie „Baza Konsultantów PAK" zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz 1182 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia prawidłowego procesu selekcji i oceny wniosków złożonych do PAK oraz w celu wyboru konsultantów świadczących pomoc doradczą i ekspercką we wszelkich programach Polskiej Agencji Kosmicznej.
  • Konsultant zarejestrowany w „Bazie Konsultantów PAK” może w każdej chwili aktualizować lub zmieniać nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe zawarte w bazie i dotyczące jego własnego profilu. Procedura ta podlega zatwierdzeniu przez administratora bazy danych Polskiej Agencji Kosmicznej.
  • Konsultant ma prawo usunąć swój profil z „Bazy Konsultantów PAK” w dowolnym momencie.
  • Konsultant oświadcza, iż posiada wiedzę fachową oraz umiejętności językowe w zakresie wskazanym w formularzu.
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.